מדיניות פרטיות

כל התנאים במדיניות זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

כל פעולה המתבצעת באתר גלויה בידיעה אל מול החברה.

המידע הנאסף באמצעות האתר ישמש על פי מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין:
לשליחת חומר פרסומי או שיווקי מטעם החברה
לשימוש בשירותי האתר / המערכת
לצרכי הפקת וניתוח מידע סטטיסטי , ללא זיהוי המשתמש
העשרת ושיפור תכני האתר
שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים
התאמת שירותי האתר למשתמש
יצירת קשר לצורך הצעות ישירות בעת הצורך על פי התאמה ללקוח
תפעול ופיתוח האתר והמערכת
לכל מטרה וצורך נוסף , על פי התקנון או מדיניות הפרטיות

החברה לא תעביר לצד שלישי פרטים מזהים לגבי המידע הנאסף מהפעילות באתר ,
אלא אם כן חל אחד מהמקרים הבאים :
הפרת הוראות התקנון ופעולות הנחזות כמנוגדות לדין
במידה ומתקבל צו שיפוטי המחייב מסירת מידע לצד שלישי
בעת מחלוקת , טענה , תביעה , דרישה או הליכים משפטיים – בין צד ספק לקוח
בכל עת בה יסתבר כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק חמור לרכוש הספק/לקוח/צד שלישי

המידע הנשמר מאוחסן סטטיסטית ללא מאפייני זיהוי אישיים

האתר משתמש ב”עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. ‘עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר ו/או במערכת, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.
המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”.

הצטרפו אלינו לאלגרונט

Back End Developer Position

העלה קובץ קו"ח בפורמט DOC או PDF:

קורות החיים שלך נשלחו בהצלחה!
נהיה בקשר בקרוב!

דילוג לתוכן